STATUS: ONLINE
PLAYERS: 97/400
RANKING

latestnews NRTN
Most powerfull guilds

Sami Swoi

474 kills

Bambarylki Lennysa

324 kills

Lepszy Sort

309 kills

Veritas De Santare

161 kills
DOUBLE POINTS17.04.18 17:20:36
NRTN 2.5.806.04.18 21:50:51

NOWA EDYCJA 2018-04-13 18:30

Punkty zostały wyzerowane, pisałem na zapowiedzi poprzedniej edycji że to niestety się stanie, i się stało.
Serwer zostanie wyłączony i postacie zostaną zresetowane 2018.04.07 o godzinie 18:30
Niżej przedstawię listę zmian ale zanim to chciałbym podziękować wszystkim graczom za to, że graliście do końca.
Lista Zmian:
- Nowe questy
- Nowy design strony
- Możliwość wybrania designu strony
- Nowe grafiki
- Usprawnienie tasków
- Daily Misje
- Nowe tło w cliencie
- Poprawa balansu pvp oraz rozgrywki
oraz wiele wiele więcej
Topowi Gracze:
Top 1 - Sarnoox - 480
Top 2 - Pan Sarnoox - 240
Top 3 - Verti - 120

NEW EDITION 2018-04-13 18:30
The points were reset, I wrote on the announcements of the previous edition that it will unfortunately happen, and it happened.
The server will be turned off and characters will be reset on 2018.04.07 at 18:30
Below you have a list of changes but before that I would like to thank all the players for playing until the end.
List of changes:
- New quests
- New design of website
- You can choose the design of the page
- New graphics
- Improving in Tasks
- Daily Missions
- New background in client
- Improved pvp and gameplay balance
and much much more
Top Players:
Top 1 - Sarnoox - 480
Top 2 - Pan Sarnoox - 240
Top 3 - Verti - 120
Valentine Sale13.02.18 12:51:36
NRTN 2.5.603.02.18 19:37:24
Witam, na serwer dochodzi nowa aktualizacja. ! NRTN 2.5.6 !

Lista Zmian:
- 2 nowe respawny
Na serwer doszły 2 nowe respawny! Momoshiki oraz Kinshiki. Lecz dojście do nich nie jest takie łatwe gdyż trzeba zdobyć potrzebne itemy i wykonać misję!
- 2 nowe postacie
Zostały dodane na serwer aż dwie nowe postacie! I jest to nawet duet. Są to Haku oraz Zabuza!
- 2 nowe sety
Na serwer zostały dodane nowe sety z autorskimi grafikami!
- 1 nowy event
Do eventów został dodany Team Battle!
- zmiany w Custom Cliencie
W custom cliencie pojawiły się nowe zmiany dzięki którym będzie lepiej się grało!(Wszystkie błędy jakie ktoś będzie miał proszę zgłaszać w grze CTRL + R albo facebook)
- rework itemów
Itemy na serwerze uległy reworku. Dostały nowe statystyki.
- dodano nową rzecz do sms shopa!
A jest to mianowicie MC Ticket który po użyciu będzie zezwalał na zalogowanie się na więcej niż 1 postać na 1 koncie.

ENG:
Hello, a new update is coming to the server. ! NRTN 2.5.6 !

List of Changes:
- 2 new respawns
Two new respawns arrived on the server! Momoshiki and Kinshiki. But getting to them is not so easy because you have to get the mission items and complete the mission!
- 2 new characters
Two new characters have been added to the server! And it's even a duo. They are Haku and Zabuza!
- 2 new sets
New items with original graphics have been added to the server!
- 1 new event
Team Battle has been added to the events!
- changes in custom client
In a custom client there are new changes that will make it better! (All errors that someone will have, please report in the game CTRL + R or facebook)
- rework of items
Items on the server have been reworked. They got new statistics.
- added a new item to the sms shop
And this is namely MC Ticket which after use will allow you to log on to more than 1 character on 1 account.
SPECIAL SALE!22.01.18 23:51:52
NRTN EVENT20.01.18 15:24:18


TOURNAMENT 2vs2 2018-01-23 18:30
sign ups for tournament in private message to Prawdziwy with:
if lvl 1500<
"Team Tournament 2vs2 1500<:NICKNAME,NICKNAME"
if lvl 1500>
"Team Tournament 2vs2 1500>:NICKNAME,NICKNAME"
MUST HAVE 700 LVL

Select layout: