STATUS: ONLINE
PLAYERS: 0/0
RANKING

IN
-->
forum NRTN
You are not logged in. Log in to post on the forum.

Boards >> News >> NRTN 2.5.6Page: 1
NRTN 2.5.6
by Prawdziwy
Author 
Prawdziwy

Profession: Nagato
Level: 487848

Posts: 22
NRTN 2.5.6
<center>Witam, na serwer dochodzi nowa aktualizacja. ! NRTN 2.5.6 ! </center>
Lista Zmian:
<b><font size="5">- 2 nowe respawny</font></b>
Na serwer doszły 2 nowe respawny! Momoshiki oraz Kinshiki. Lecz dojście do nich nie jest takie łatwe gdyż trzeba zdobyć potrzebne itemy i wykonać misję!
<b><font size="5">- 2 nowe postacie</font></b>
Zostały dodane na serwer aż dwie nowe postacie! I jest to nawet duet. Są to Haku oraz Zabuza!
<b><font size="5">- 2 nowe sety</font></b>
Na serwer zostały dodane nowe sety z autorskimi grafikami!
<b><font size="5">- 1 nowy event</font></b>
Do eventów został dodany Team Battle!
<b><font size="5">- zmiany w Custom Cliencie</font></b>
W custom cliencie pojawiły się nowe zmiany dzięki którym będzie lepiej się grało!(Wszystkie błędy jakie ktoś będzie miał proszę zgłaszać w grze CTRL + R albo facebook)
<b><font size="5">- rework itemów</font></b>
Itemy na serwerze uległy reworku. Dostały nowe statystyki.
<b><font size="5">- dodano nowÄ… rzecz do sms shopa!</font></b>
A jest to mianowicie MC Ticket który po użyciu będzie zezwalał na zalogowanie się na więcej niż 1 postać na 1 koncie.

ENG:
<center>Hello, a new update is coming to the server. ! NRTN 2.5.6 !</center>
List of Changes:
<b><font size="5">- 2 new respawns</font></b>
Two new respawns arrived on the server! Momoshiki and Kinshiki. But getting to them is not so easy because you have to get the mission items and complete the mission!
<b><font size="5">- 2 new characters</font></b>
Two new characters have been added to the server! And it's even a duo. They are Haku and Zabuza!
<b><font size="5">- 2 new sets</font></b>
New items with original graphics have been added to the server!
<b><font size="5">- 1 new event</font></b>
Team Battle has been added to the events!
<b><font size="5">- changes in custom client</font></b>
In a custom client there are new changes that will make it better! (All errors that someone will have, please report in the game CTRL + R or facebook)
<b><font size="5">- rework of items</font></b>
Items on the server have been reworked. They got new statistics.
<b><font size="5">- added a new item to the sms shop</font></b>
And this is namely MC Ticket which after use will allow you to log on to more than 1 character on 1 account.
03.02.18 19:37:24
Edited by Prawdziwy
on 13.02.18 12:50:59


Pages:
1

Select layout: