STATUS: ONLINE
PLAYERS: 0/0
RANKING

IN
-->
forum NRTN
You are not logged in. Log in to post on the forum.

Boards >> News >> NRTN 2.5.8Page: 1
NRTN 2.5.8
by Prawdziwy
Author 
Prawdziwy

Profession: Nagato
Level: 487848

Posts: 22
NRTN 2.5.8
<center>
NOWA EDYCJA 2018-04-13 18:30</center>
Punkty zostały wyzerowane, pisałem na zapowiedzi poprzedniej edycji że to niestety się stanie, i się stało.
Serwer zostanie wyłączony i postacie zostaną zresetowane 2018.04.07 o godzinie 18:30
Niżej przedstawię listę zmian ale zanim to chciałbym podziękować wszystkim graczom za to, że graliście do końca.
Lista Zmian:
- Nowe questy
- Nowy design strony
- Możliwość wybrania designu strony
- Nowe grafiki
- Usprawnienie tasków
- Daily Misje
- Nowe tło w cliencie
- Poprawa balansu pvp oraz rozgrywki
oraz wiele wiele więcej
Topowi Gracze:
Top 1 - Sarnoox - 480
Top 2 - Pan Sarnoox - 240
Top 3 - Verti - 120

NEW EDITION 2018-04-13 18:30
The points were reset, I wrote on the announcements of the previous edition that it will unfortunately happen, and it happened.
The server will be turned off and characters will be reset on 2018.04.07 at 18:30
Below you have a list of changes but before that I would like to thank all the players for playing until the end.
List of changes:
- New quests
- New design of website
- You can choose the design of the page
- New graphics
- Improving in Tasks
- Daily Missions
- New background in client
- Improved pvp and gameplay balance
and much much more
Top Players:
Top 1 - Sarnoox - 480
Top 2 - Pan Sarnoox - 240
Top 3 - Verti - 120
06.04.18 21:50:51
Edited by Prawdziwy
on 07.04.18 19:08:01


Pages:
1

Select layout: