STATUS: ONLINE
PLAYERS: 153/400
RANKING

highscores NRTN

Ranking for Taijutsu on NRTN#OutfitName
Level
1.
Stahu We Francjipl
4411 Hashirama
139
2.
Tajny Planpl
7128 Hashirama
139
3.
Mucha Nie Siadapl
5466 Hinata
139
4.
Naruciakpl
6163 Naruto
138
5.
Alone At Homepl
4114 Neji
136
6.
Black Mambapl
1541 Tsunade
136
7.
Garnekpl
3685 Tobirama
133
8.
Bhazepl
1537 Hinata
130
9.
Tankpl
1828 Lee
130
10.
Whiteeyescl
1498 Hinata
129
11.
War Childpl
3393 Nagato
129
12.
Kaitepl
805 Neji
128
13.
Scavpl
1021 Kakashi
128
14.
Vpl
544 Jiraiya
127
15.
Hinatapl
5 Hinata
127
16.
Ble Blechpl
2502 Hashirama
127
17.
Hayayeu
314 Tobirama
127
18.
And Onepl
1051 Neji
126
19.
Rokudaime Hokage Kakashipl
5 Kakashi
126
20.
Palzipl
1595 Karin
126
21.
Uchicha Madara Bogpl
205 Madara
126
22.
Handipl
332 Sakura
125
23.
Naruttomx
1008 Naruto
124
24.
Seburoupl
3921 Hinata
124
25.
Aoxba
977 Naruto
123
26.
Musheadpl
3409 Naruto
123
27.
Szatangb
1154 Tobirama
123
28.
Obito-uchihave
81 Obito
122
29.
Gregorekpl
1651 Naruto
122
30.
Ku Klux Klanpl
6902 Nagato
122
31.
Yamamotonorakirapl
2241 Yamato
122
32.
Karinpl
2462 Karin
121
33.
Camorrapl
2164 Obito
121
34.
Merceruspl
544 Obito
121
35.
Threede
15 Madara
121
36.
Kuroaive
304 Hashirama
120
37.
Bieszkupl
1001 Obito
120
38.
Pierwszy Levelpl
304 Lee
120
39.
Dalionve
965 Naruto
120
40.
Dinpl
1004 Hinata
119
41.
Buszekde
1823 Neji
119
42.
Hinkapl
13 Hinata
119
43.
Karinaunknown
5 Karin
119
44.
Szatanqgb
460 Sakura
118
45.
Zero Twopl
3263 Hinata
118
46.
Rock Leeus
109 Lee
117
47.
Nietykalnypl
5519 Naruto
117
48.
Xxl Fattypl
52 Chouji
117
49.
Skorapl
2000 Sakura
116
50.
Averspl
469 Kakuzu
116
51.
Maly Narutopl
1059 Naruto
116
52.
Dzikpl
1128 Naruto
115
53.
Dream Phasepl
312 Kimimaro
115
54.
Budyniekpl
1805 Nagato
114
55.
Mortove
123 Nagato
114
56.
Bjornbr
1406 Neji
113
57.
Datenshipl
289 Hinata
113
58.
Applepl
12 Kiba
113
59.
Papipl
5 Sakura
113
60.
Majorpl
28 Naruto
112
61.
Exhalepl
4468 Kimimaro
112
62.
Respectve
1452 Naruto
112
63.
Sukokemx
206 Jiraiya
112
64.
Pisspl
639 Naruto
112
65.
Sayatepl
5582 Tobirama
112
66.
Bajlandopl
2568 Neji
111
67.
Cookieie
375 Obito
111
68.
Scoobypl
2034 Naruto
111
69.
Pizzapierogpl
1133 Nagato
111
70.
Ijenpl
1580 Neji
111
71.
Huesitosmx
673 Kimimaro
111
72.
Tibijski Wariatpl
1037 Obito
111
73.
Flopl
4510 Tsunade
111
74.
Rinpl
5 Obito
111
75.
Lolopl
18 Hashirama
110
76.
Borexpl
1028 Hashirama
110
77.
Karadokspl
333 Naruto
110
78.
Krixtofercl
321 Madara
109
79.
Yoshimitsude
4225 Kakuzu
109
80.
Dareczekplpl
5 Madara
108
81.
Huesudove
154 Kimimaro
108
82.
Yokomitsupl
1096 Neji
108
83.
Scoobyypl
5 Kimimaro
108
84.
Doragopl
501 Lee
107
85.
Pan Sebapl
317 Naruto
107
86.
Kakashi Averspl
161 Kakashi
107
87.
Papitas Con Salve
1046 Lee
107
88.
Deaththeve
269 Nagato
107
89.
Dasdasfgpl
1027 Kakuzu
106
90.
Wujek Zlopl
5020 Obito
106
91.
Only Unitedde
3244 Naruto
106
92.
Hashiiramamx
1050 Hashirama
105
93.
Morinopl
4329 Kakuzu
105
94.
Obitokunve
555 Obito
105
95.
Fiofipl
3306 Naruto
105
96.
Jinpachi Mishimade
3916 Lee
105
97.
Inaripl
3468 Karin
104
98.
Rzabkapl
2537 Hinata
104
99.
Belrotpl
1503 Chouji
104
100.
Mokutonpl
2537 Hashirama
104
Next Page
Choose a skill
Experience
Nin Jutsu
Shielding
Distance
Ken Jutsu
Tai Jutsu
AttackSpeed
Absorb

Select layout: