STATUS: ONLINE
PLAYERS: 90/400
RANKING

highscores NRTN

Ranking for Taijutsu on NRTN#OutfitName
Level
1.
Mucha Nie Siadapl
5478 Hinata
131
2.
Naruciakpl
5587 Naruto
129
3.
Alone At Homepl
4201 Neji
129
4.
War Childpl
3393 Nagato
129
5.
Stahu We Francjipl
4411 Hashirama
129
6.
Tajny Planpl
6137 Hashirama
129
7.
Hinatapl
5 Hinata
127
8.
Hayayeu
314 Tobirama
127
9.
And Onepl
1051 Neji
126
10.
Rokudaime Hokage Kakashipl
5 Kakashi
126
11.
Handipl
332 Sakura
125
12.
Seburoupl
3921 Hinata
124
13.
Black Mambapl
1541 Tsunade
122
14.
Karinpl
2462 Karin
121
15.
Camorrapl
2164 Obito
121
16.
Bhazepl
1537 Hinata
121
17.
Bieszkupl
1001 Obito
120
18.
Dinpl
1004 Hinata
119
19.
Buszekde
1823 Neji
119
20.
Karinaunknown
5 Karin
119
21.
Kaitepl
652 Neji
118
22.
Zero Twopl
3263 Hinata
118
23.
Garnekpl
3229 Tobirama
117
24.
Nietykalnypl
5519 Naruto
117
25.
Skorapl
2000 Sakura
116
26.
Dream Phasepl
312 Kimimaro
115
27.
Scavpl
1021 Kakashi
115
28.
Budyniekpl
1805 Nagato
114
29.
Majorpl
28 Naruto
112
30.
Exhalepl
4468 Kimimaro
112
31.
Respectve
1452 Naruto
112
32.
Pisspl
639 Naruto
112
33.
Sayatepl
5594 Tobirama
111
34.
Bajlandopl
2568 Neji
111
35.
Ijenpl
1580 Neji
111
36.
Flopl
4510 Tsunade
111
37.
Rinpl
5 Obito
111
38.
Tibijski Wariatpl
1018 Obito
111
39.
Tankpl
1828 Lee
111
40.
Krixtofercl
321 Madara
109
41.
Yoshimitsude
4225 Kakuzu
109
42.
Averspl
253 Kakuzu
108
43.
Dareczekplpl
5 Madara
108
44.
Huesudove
154 Kimimaro
108
45.
Ble Blechpl
2502 Hashirama
107
46.
Vpl
5 Jiraiya
107
47.
Papitas Con Salve
1046 Lee
107
48.
Dasdasfgpl
1027 Kakuzu
106
49.
Wujek Zlopl
5020 Obito
106
50.
Hashiiramamx
1045 Hashirama
105
51.
Morinopl
4329 Kakuzu
105
52.
Obitokunve
555 Obito
105
53.
Fiofipl
3306 Naruto
105
54.
Jinpachi Mishimade
3916 Lee
105
55.
Inaripl
3468 Karin
104
56.
Belrotpl
1503 Chouji
104
57.
Kaczochapl
2752 Chouji
103
58.
Bleblechpl
2016 Obito
103
59.
Diksonnpl
3010 Hinata
103
60.
Mariziespl
324 Obito
103
61.
William Vengeancepl
3213 Tobirama
102
62.
Tiger Kingeg
116 Madara
102
63.
Tehacede
1503 Hinata
102
64.
Cookieie
375 Obito
101
65.
Pierducynnl
3040 Hinata
101
66.
Anime To Pornopl
1782 Kimimaro
101
67.
Whiteeyescl
1266 Hinata
101
68.
Deathmatchpl
1319 Hashirama
101
69.
Last Skillsnl
1357 Kakuzu
101
70.
Kroliqpl
2572 Naruto
101
71.
Uchicha Madara Bogpl
205 Madara
100
72.
Sarnooxpl
4029 Jiraiya
100
73.
Nejipl
357 Neji
100
74.
Hilitosve
163 Kakuzu
100
75.
Erykpl
109 Naruto
99
76.
Dokupl
2523 Naruto
99
77.
Death Ekopl
1115 Nagato
99
78.
Cysiugb
962 Naruto
98
79.
Water Stylepl
2037 Tobirama
98
80.
Chizerpl
2530 Naruto
98
81.
Mokry Willipl
2795 Obito
98
82.
Wariatpl
2707 Lee
98
83.
Ulaniecpl
3106 Chouji
98
84.
Hihohipl
5 Nagato
98
85.
Meppl
1822 Lee
97
86.
Quasimordopl
1746 Obito
97
87.
Czlowiek Eldoradopl
3004 Naruto
97
88.
Ace Gra Narutode
2871 Naruto
97
89.
Narutoove
771 Naruto
97
90.
Big Morinopl
3096 Chouji
97
91.
Stiven Dzordzipl
2498 Hashirama
97
92.
Bartizpl
1291 Naruto
96
93.
Shoodgb
1156 Hinata
96
94.
Bobas Madarapl
2961 Hinata
96
95.
Heypl
962 Tobirama
95
96.
Awanturnikpl
1128 Obito
95
97.
Won-hai-pauepl
2758 Naruto
95
98.
Shiruspl
2830 Neji
95
99.
Fazapl
2259 Hinata
95
100.
Ortolioneu
1225 Naruto
95
Next Page
Choose a skill
Experience
Nin Jutsu
Shielding
Distance
Ken Jutsu
Tai Jutsu
AttackSpeed
Absorb

Select layout: