STATUS: ONLINE
PLAYERS: 159/400
RANKING

itachi NRTN
Uchiha Itachi
Sword
Assassin

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Katon Goukakyuu No Jutsu
Wave
100
Katon Ryuuka No Jutsu
Target
200
Katon Housenka No Jutsu
Target
500
Suiton Suigadan
Area
1000
Magen Kasegui
Area
1250
Katon Goenkyu
Wave
1500
Bunshin Daibakuha
Target
2000
Ultimate Amaterasu
Target
2250
Katon Gamayu Endan
Area
2500
Yasaka no Magatama!
Target
500
Sharingan
Buff
1000
Tsukuyomi
Stun(2 seconds)

Select layout: