STATUS: ONLINE
PLAYERS: 161/400
RANKING

kakashi NRTN
Hatake Kakashi
Sword
Assassin

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Katon Goukakyuu No Jutsu
Wave
100
Katon Ryuuka No Jutsu
Target
200
Katon Housenka No Jutsu
Target
500
Raikiri
Target
1000
Raiju Tsuiga
Wave
1250
Doton Shinju Zanshu no Jutsu
Target
1500
Raiden
Area
2000
Suiton Suiryudan no Jutsu
Target
2250
Katon Gamayu Endan
Area
2500
Kamui
Target
500
Sharingan
Buff
1000
Kamui IN
Teleporting to other World

Select layout: