STATUS: ONLINE
PLAYERS: 173/400
RANKING

sasuke NRTN
Uchiha Sasuke
Sword
Assassin

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Katon Goukakyuu No Jutsu
Wave
100
Katon Ryuuka No Jutsu
Target
200
Katon Housenka No Jutsu
Target
500
Chidori
Target
1000
Black Chidori
Target
1250
Chidori Nagashi
Area
1500
Kirin
Target
2000
Enton Susanoo Kagutsuchi
Area
2250
Katon Gamayu Endan
Area
2500
Enton Yasaka no Magatama
Target
500
Susanoo
Buff
1000
Amaterasu
Ignite

Select layout: