NEWS ACCOUNT HIGHSCORES DOWNLOAD SHOP
join us! now we have 2427 players on 10861 accs!
  • Play with friends!
  • Do Naruto universum sagas!
  • Be best!
shisuiNRTN
Uchiha Shisui
Sword
Assassin

Level
Transform
1
50
100
150
200
250
300
400
1000
2500 [Quest]


Level
Name
Description
15
Throw Shuriken
Target
50
Katon Goukakyuu No Jutsu
Wave
100
Katon Ryuuka No Jutsu
Target
200
Katon Housenka No Jutsu
Target
500
Katon Tento
Area
1000
Katon Okoroo no Jutsu
Wave
1250
Shunshin no Shisui
Target
1500
Katon Hosenka Tsumabeni
Target
2000
Susano Barage
Area
2500
Katon Zukokku
Target
500
Susanoo!
Buff
1000
Katon Konzetsu no Jutsu
Target Jump + Target Mute(2 seconds)